E-Bros Oy käyttäjälähtöistä ohjelmistokehitystä jo 30 vuotta

E-Bros Oy - Tuotteet
E-Bros Oy -ohjelmistokehitys

Sähköiset liiketoiminta- ja toiminnanohjausjärjestelmät
Lue lisää »

E-Bros Oy -mobiilikehitys
E-Bros Oy -mobiilikehitys

Mobiilikehitystä sekä natiivina että alustariippumattomasti.
Lue lisää »

Fleetlogis Ltd -järjestelmät
Fleetlogis Ltd -järjestelmät

Logistisen tiedon keruu, varmistaminen ja esittäminen.
Lue lisää »

MeshWorks Wireless Oy
MeshWorks Wireless Oy

Langatonta anturiverkkotekniikkaa reaaliaikaisen etätiedon tuottamiseen.
Lue lisää »

Mobiilikehitystä, sähköistä liiketoimintaa, logistiikkaa ja langattomia antureita

E-Bros on sähköisen liiketoiminnan, mobiilikehityksen, logistiikan ja langattoman mittaustekniikan sovelluksiin erikoistunut konserni. E-Bros -konserniin kuuluu kolme oman teknisen alansa huippuyritystä: E-Bros Oy, Fleetlogis Ltd ja Meshworks Wireless Oy.

E-Bros Oy ohjelmistokehittäjänä on sähköisen liiketoiminnan, kaupan toiminnanohjausjärjestelmiin ja varastohallinnan sovelluksiin erikoistunut ohjelmistotalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus sähköisestä kaupankäynnistä, verkkokaupasta, varasto-ohjelmistoista ja toiminnanohjausjärjestelmistä. DBMi ja Retail Hosting ovat E-Bros Oy:n omia tuotteita.

E-Bros Oy mobiilikehittäjänä tekee mobiilikehitystä natiivina kaikille alustoille. Sovellukset saadaan käyttöön kaikissa ympäristöissä, eivätkä asiakkaamme joudu rajaamaan palveluntarjontaansa. Tämä tarkoittaa myös sitä että käyttöliittymät ovat alustalähtöisiä, eivät kompromisseja.

Fleetlogis Ltd on kuljetusten toiminnanohjaukseen ja ajoneuvotelematiikkaan erikoistunut yritys. Fleetlogis on menetelmäpatentoitu tietojärjestelmä logistiikan ajoneuvodatan ja toimitustiedon keruuseen, varmistamiseen ja esittämiseen.

MeshWorks Wireless Oy on langattomien anturiverkkotekniikoiden edelläkävijä. Tekniikalla tuotetaan käyttäjille tärkeisiin toimintoihin liittyvää reaaliaikaista etätietoa, jolla pystytään ohjaamaan toimintoja. SeeMoto, FeelPlace ja SensUrban ovat MWW:n tuotemerkkejä.


Ota yhteyttä